Quản trị Domain và Hosting cho website chạy

I. CÁCH QUẢN TRỊ DOMAIN ( quản trị tên miền )

Để quản trị được tên miền Domain website của bạn, thì khi mua tên miền bên nhà cung cấp tên miền họ sẽ gửi thông tin quản trị tên miền cho bạn qua Email bao gồm địa chỉ đăng nhập vào hệ thống quản trị, tên đăng nhập username, mật khẩu password.

Tiếp theo, bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền, rồi điền các bản ghi A và bản ghi CName ,….

Chú ý là trước khi điền là bạn phải lấy được địa chỉ ip hosting mà bạn đã mua để phục vụ cho việc tạo các bản ghi Record

Bước này thường gọi là trỏ tên miền

A (Host / IPv4) hoặc AAAA(Host / IPv6)

STT Name IP Address  
1 @ [ địa chỉ ip hosting ]
2 localhost.[ tên miền] 127.0.0.1
3 webdisk.[ tên miền] [ địa chỉ ip hosting ]
4 www [ địa chỉ ip hosting ]

 

II. CÁCH QUẢN TRỊ HOSTING WEBSITE

Để quản trị hosting của bạn, thì khi mua hosting bên nhà cung cấp hosting họ sẽ gửi thông tin quản trị hosting cho bạn qua Email bao gồm địa chỉ đăng nhập vào hệ thống quản trị, tên đăng nhập username, mật khẩu password.

Tiếp theo, bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị hosting -> tiếp đến tạo Domain mới, bạn nhớ là bước này nhập đúng tên miền đã mua

Sau đó đợi khoảng tầm 6 giờ để hệ thống cập nhật là trang web có thể chạy được trang Demo của hosting cho sẵn

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE WORDPRESS

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s